محمد اسلامی اظهار داشت: برای توسعه متوازن و پایدار مازندران نیازمند همگرایی، هم افزایی و اعتماد هستیم.

به گزارش خبرگزاری موج، استاندار مازندران در دانشگاه مازندران با بیان اینکه ما نمی‌توانیم با تکنولوژی‌های گذشته به سمت آینده برویم، افزود:برای توسعه متوازن و پایدار مازندران نیازمند همگرایی، هم افزایی و اعتماد هستیم.

اسلامی گفت: مهندسان خوب ایرانی پرچم ایران را سرافراز کردند و می‌توان با باور و اعتقاد اینکه ما کشوری مستقل هستیم و می‌توانیم در راه پیشرفت قدم برداریم و با اتحاد و به دور از دلخوری به اصل مطلب که به اهتزاز درآوردن پرچم ایران است فکر کنیم.

وی با اشاره به اینکه ما از دانشگاه انتظار داریم که باعث پیشرفت باشند و اظهار کرد: دانشجویان ما باید با انگیزه درس بخوانند در جهت رشد و سعادت کمک شود تا رونق فکری و تحصیلی و پژوهش را بیشتر از روز قبل شاهد باشیم و فرصتی برای سرمایه‌سازی در کشور ایجاد کنیم و همچنین باید بتوانیم در جهت رونق بخشیدن به اقتصاد کشور باید بتوانیم مهارت را در دانشجویان ایجاد کنیم تا بتوانند کارآفرین باشند که بسیار مهم است.

مازندران بالاترین آمار تحصیلکرده بیکار در کشور را داراست

این مسوول بیان داشت:این که چه تعداد فارغ التحصیل داریم در طول سال و چه تعداد بیکار داریم با توجه به اینکه مازندران بالاترین آمار تحصیلکرده بیکار در کشور را داراست پس فرصت شغلی باید ایجاد شود برنامه‌گذاری و هدف‌گذاری شود اطلاعات در دسترس باید درست باشد.

اسلامی استاندار

استاندار مازندران با بیان اینکه دانشگاه باید اطلاعات بدهد که دانش آموختگان چند سال قبل در حال حاضر کجا هستند و چگونه می‌توانند موثر واقع شوند، افزود: آن دسته که با استعداد هستند و توان دارند باید کار آفرین باشند و مفید واقع شوند باید با بازار کار متصل باشند و بمانند.

وی با بیان اینکه ما دکترای تحصیل‌کرده بیکار زیادی داریم که باور کردنی نیست، بیان کرد: باید افق روشنی در پیش روی آنها قرار دهیم و باید وقت بگذاریم در این بحث اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم و به رشد و پیشرفت جامعه کمک کنیم.

محمد اسلامی اظهار کرد: ما کارگروه جوانان خلاقیت و نوآوری است و دیگری کارگروه بزرگان و اندیشمندان مازندران است که به جهاد دانشگاهی سپردیم این دو ظرفیت خزانه‌ای است که کمک می‌کند در آنها از تمام اقشار استفاده کنند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج