محمد ابراهیمی اظهار داشت: دولت سهم کارفرما را در بیمه روستایی و عشایری پرداخت می کند.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مازندران با اشاره به اینکه در این صندوق دولت سهم کارفرمایان را برای بیمه شدگان پرداخت می‌کند گفت: اگر یک روستایی برای استفاده از خدمات بیمه اجتماعی حداقل سطح دستمزد را انتخاب کند تنها لازم است سالانه 210 هزار تومان حق بیمه بپردازد ولی در مقابل دولت 420 هزار تومان سهم کارفرما را پرداخت خواهد کرد.

وی ادامه داد: بنابراین هر قدر مردم استان کمتر خود را بیمه کنند، دولت نیز سهم کمتری از بودجه را به این استان اختصاص خواهد داد.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مازندران بیان کرد: بیش از 77 هزار نفر در استان بیمه شده این صندوق هستند و بیش از 2 هزار و 500 خانوار نیز مستمری‌بگیر در مازندران داریم.

ابراهیمی گفت: با توجه به مزایای بسیار خوب این صندوق برای مردم استان و حمایت‌های مادی و معنوی دولت از این بیمه جا دارد کشاورزان، روستائیان و عشایر و تمام فاقدین بیمه اجتماعی مازندران نسبت به این مهم اقدام کنند.

صندوق بیمه

وی افزود: به موجب بند الحاقی دو بند (ز) تبصره هفت لایحه، صندوق بیمه روستاییان و عشایر موظف است تمام روستاییانی را که حداقل 10 سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند و به سن 60 سال رسیده‌اند، بازنشسته نموده و به اندازه سنواتی که حق بیمه پرداخت کرده‌اند مستمری پرداخت کند و این مصوبه بعد از تایید شدن شورای نگهبان قابل اجرا است.

برنامه کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشتعال فراگیر در روستاهاست

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر مازندران خاطرنشان کرد: برنامه کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشتعال فراگیر در روستاهاست و به این دلیل ما قصد داریم سه مقوله تعاونی، اشتغال و بیمه را با یکدیگر ادغام کرده تا شاغلان روستایی ضمن برخورداری از وام‌های اشتغال روستایی از مزایای بیمه اجتماعی نظیر بازنشستگی، مستمری‌های از کار افتادگی و فوت بهره‌مند شوند.

محمد ابراهیمی تصریح کرد: هدف این صندوق برقراری شرایط بازنشستگی برای روستاییان و کشاورزان و عشایر است تا این افراد زحمتکش و قشر مولد جامعه در دوران کهولت یا از کارافتادگی دارای درآمد باشند و مانع از فقیر شدن یا محتاج بودن آنان شویم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج