ایرج نیازآذری گفت: اتاق فکر توسعه و تعالی استان با هر گونه تفسیر و تاویلی یک بستر نهادی برای حرکت بخشی، شوق‌آفرینی، خودباوری و فرهنگ‌سازی است چرا که ما در اتاق فکر فارغ‌ از تعلقات سیاسی و بخشی باید گفت‌وگو را تمرین کرده و در این تالار به‌جای «برهم» بودن «باهم» بودن را مشق کنیم.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس دبیرخانه اتاق فکر توسعه‌و‌تعالی استان مازندران بیان داشت:پس از صدور ماموریت راهبردی اسلامی به رئیس دانشگاه مازندران، مبنی بر راه‌اندازی اتاق‌فکر توسعه و تعالی استان، گام‌های اولیه و پیوسته برای اجرایی شدن آن در شرف اقدام است، همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد و در یادداشتی بر آن تاکید داشتم این ابلاغ با برداشت‌های متفاوتی مواجه شد که خود موجب زایش گفتمانی در سطح دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، عرصه عمومی و بخش خصوصی شد؛ اینکه طیفی از کارشناسان در تلاش هستند تا تفسیری نقادانه از ابلاغ استاندار ارائه دهند نشان دهنده موفقیت‌اولیه آن است چرا که اندیشه‌ورزی و طرح چالش‌های نظری و مفهومی فونداسیون هر تشکیلاتی است.

به اعتقاد نگارنده، اتاق فکر توسعه و تعالی استان با هرگونه تفسیر و تاویلی یک بستر نهادی برای حرکت بخشی، شوق‌آفرینی، خودباوری و فرهنگ‌سازی است چرا که ما در اتاق فکر فارغ‌ از تعلقات سیاسی و بخشی باید گفت‌وگو را تمرین کرده و در این تالار بجای «برهم» بودن «باهم» بودن را مشق کنیم.

بی‌شک اتاق در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت چند کارکرد اساسی بر روندهای توسعه و تعالی استان خواهد داشت تا از طریق تدوین نقشه‌راه، افق روشنی برای آینده استان ترسیم کند.

گام نخست: نهادسازی سامان‌دهی دیدگاه‌های مختلف درباره مسائل استان مازندران، مستلزم شبکه‌سازی و ایجاد نهادی علمی و مشورتی با حضور حداکثری کنشگران توسعه در ساختاری مثل اندیشکده و پژوهشکده است.

دوم: فرهنگ‌سازی اتاق فکر موجب گسترش تعالی اندیشه و تضارب آراء می‌شود و این اتاق فرهنگ گفت‌وگو را نهادینه می‌کند.

سوم: باشگاه‌خردگرایی و اندیشه‌ورزی، اتاق فکر ناظر به دیدگاه‌های علمی و کارشناسی است. این اتاق از تعلقات سیاسی و بخش‌ نگری به دور خواهد بود و فرصتی برای صاحبان خرد و اندیشه فراهم می‌کند تا فارغ از ملاحظات رسمی و اداری نقدها و نظرات خود را منعکس کند در حقیقت اتاق فکر باید تسهیل‌گر کرسی‌های آزاداندیشی باشد.

چهارم: رژیم‌فکری و گفتمان‌سازی؛ درباره توسعه، تعاریف، الگوها و دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که بصورت پراکنده از تریبون‌های مختلف بیان می‌شود اما این دیدگاه‌ها می‌تواند در اتاق فکر به‌صورت علمی با تجربه‌های عملی تلفیق شود تا رژیم‌فکری و گفتمان واحدی مسلط شود.

پنجم: هم‌گرایی، خروجی اتاق فکر, همگرایی کنشگران توسعه از لحاظ گفتمانی، الگوها، اولویت‌ها و برنامه‌های کاربردی خواهد بود و این اتاق تشویق و ترغیب سرمایه‌های اجتماعی را بدنبال دارد.

ششم: آینده‌پژوهیوفق مطالعات آمایش سرزمینی و الزامات آینده‌گرایی ضرورت دارد کانون‌های تفکر ذیل اتاق فکر در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تشکیل شود تا همواره نسبت به مسائل آینده سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی کند.

هفتم: سیاست‌گذاری؛ از دیگر کارکردهای اتاق فکر تهیه و تدوین بسته‌های سیاستی و چاره‌اندیشی است، گزینه‌های روی میز اتاق فکر با مشارکت و هم‌افزایی حوزه اجرایی، علمی، صنفی و بخش خصوصی تدوین می‌شود تا آنانی که در تصمیم‌گیری مشارکت دارند در اجرا هم همکاری کنند.

اهتمام به برنامه محوری و پرهیز از فردگرایی در اتاق فکر

اتاق فکر

هشتم: سیستم‌گرایی و برنامه‌محوری، یکی از مهم‌ترین تاثیرات بیرونی هر اتاق فکری اهتمام به برنامه محوری و پرهیز از فردگرایی است، اتاق فکر استان زمینه‌سازی برتری تفکر سیستمی بر تصمیمات فردی را باید ترویج کند و مانع از غلبه نظرات شخصی در روندهای استانی شود.

نهم: نظارت‌علمی اتاق فکر مازندران با برخورداری از کارشناسان خبره و ناظران مستقل باید بتواند بصورت علمی فرآیندها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و عملکردها را عارضه‌یابی، رصد، پایش، نقد، نظارت و راهکارهای اصلاحی و برون‌رفتی ارائه کنند.

دهم و پلان آخر: کاربست‌مطالعات، اگر کاربست بسته‌های سیاستی و چاره‌اندیشی وفق ماموریت‌های استاندار مازندران با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت سایر نهادها ضمانت اجرایی یابد و به برنامه عملیاتی تبدیل شود موجب رونق و شکوفایی استان مازندران خواهد شد. اما نباید از بیم تشریفاتی شدن، روزمرگی و انحراف از معیار غافل بود چون این عارضه خود موجب یاس و واگرایی می‌شود. لذا شایسته است برای مانایی اتاق فکر قدم‌های اجرایی را مصمم، پیوسته و تشکیلاتی برداشت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج