سیروس کرامتی فرح آبادی از پایداری شبکه های توزیع نیروی برق مازندران با توجه به بارش برف سنگین در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مازندران در گفت و گویی با توجه به شرایط جوی ناپایدار و بارش برف و کولاک در مازندران، گفت:روز گذشته برق چهارروستای نوآباد ،  تازه آباد، ورکاده ، کورچی محله ازتوابع شهرستان آمل قطع شد.

وی بیان داشت: بر اثر بارش شدید باران و سست بودن زمین آن منطقه منجربه شکسته شدن چند تیر و قطع برق شد، دراین راستا ازساعات اولیه صبح مدیر امورتوزیع نیروی برق وهمکاران ساعی برق آمل درآن روستاها حضوریافتندو بدلیل ممانعت مردمی پس از چند ساعت خاموشی، تیرهای جدید باطرح جدید اززمین های کشاورزی خارج ودرکنار آن زمین ها شبکه سازی شد و مردم این 4 روستا پس از چندساعت خاموشی برقدارشدند.

 

برق پایدار

کرامتی فرح آبادی بیان داشت: هم اکنون تمامی مشرکین حوزه استحفاضی شرکت توزیع نیروی برق مازندران از برق پایدار برخوردار می باشد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج