علی اسد بیان داشت:اقدامات پیشگیرانه برای کاهش اعتیاد در جامعه اثربخش است.

به گزارش خبرگزاری موج، فرماندار بابلسر با اشاره به اینکه اقدامات پیشگیرانه برای کاهش اعتیاد اثربخش می باشد، افزود: سیستم آموزش و پرورش و ورزش و جوانان و بخش‌های مرتبط با اشتغال، آثار و پیامدهای خطرناک اعتیاد را در قالب‌های مختلف آموزش و اطلاع‌رسانی کند.

وی با بیان اینکه مصرف مواد اعتیادآور  از مهم‌ترین مشکلات عصر حاضر است، اظهار کرد: اعتیاد به موادمخدر علاوه بر زیان‌های جدی و خطرناک جسمی مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی دیگری از قبیل افزایش جرم‌های مرتبط با موادمخدر را به دنبال دارد.

علی اسد در ادامه بر ضرورت مشارکت و احساس مسوولیت اجتماعی در ارتباط با مبارزه با موادمخدر و پیشگیری از آن تاکید کرد و گفت: آسیب‌ها و خطرات موادمخدر باید در ابعاد فردی، اجتماعی، شغلی و خانوادگی در جامعه اطلاع‌رسانی شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج