سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری گفت: این شهرستان دارای ۲۴۰ واحد مرغداری صنعتی دارای مجوز به ظرفیت ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه جوجه در هر دوره و تولید ۳۲ هزار تن گوشت سفید در سال است.

به گزارش خبرگزاری موج، فرزین فرهادی از ثبت نام ۱۲۱ واحد مرغداری به ظرفیت ۲ میلیون و ۶۸۴ هزار قطعه در سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور (سماصط) در شهرستان ساری خبر داد.

وی با اشاره به اینکه هدف از طراحی سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور، برقراری ارتباط بین مزارع مرغ مادر گوشتی و شرکت‌های جوجه کشی است، افزود: همه تولیدکنندگان جوجه یکروزه گوشتی و واحد‌های پرورش مرغ گوشتی از شهریور ماه امسال باید عرضه و تقاضای جوجه و فرآیند‌های مرتبط را از طریق این سامانه انجام دهند و توزیع جوجه یکروزه خارج از سامانه مذکور غیر مجاز بوده و طبق ضوابط و مقررات کارگروه برنامه ریزی تولید اقدام می شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری گفت: برای مدیریت تولید، تنظیم بازار گوشت مرغ و جوجه یکروزه، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، رصد تولید در مراحل مختلف، ساماندهی واحد‌های غیرمجاز، کاهش سن و وزن کشتار، ایجاد شفافیت در بازار معامله جوجه یکروزه گوشتی، نظارت بر عملکرد شرکت‌های زنجیره تولید گوشت مرغ و اصلاح فضای کسب و کار در صنعت طیور کشور این سامانه طراحی و راه اندازی شد.

فرهادی افزود: در استان مازندران ۴۸۸ مزرعه مرغ گوشتی به ظرفیت ۱۰ میلیون قطعه جوجه در این سامانه ثبت نام نموده اند که از این تعداد شهرستان ساری با ۲۶ درصد ثبت نام شدگان به تعداد ۱۲۱ مزرعه به ظرفیت ۲ میلیون و ۶۸۴ هزار قطعه پیشتاز است که از این تعداد، ۲۰ واحد مرغداری مربوط به شرکت‌های حقوقی و ۱۰۱ واحد مربوط به اشخاص حقیقی است.

وی گفت: در شهرستان ساری تاکنون از طریق این سامانه، ۲۲ مجوز جوجه ریزی به ظرفیت ۴۰۶ هزار قطعه صادر شد که سهم ۳۵ درصدی از جوجه ریزی استان را از آن خود کرده است و حائز رتبه نخست صدور مجوز جوجه ریزی در سامانه سماصط شده است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری گفت: واحد‌های مرغ مادر، جوجه کشی و مرغ گوشتی با مراجعه به سامانه www.samasat.ir و یا www.samatir.ir می‌توانند اطلاعات خود را وارد کنند تا در آینده در صدور مجوز جوجه ریزی و دریافت جوجه یکروزه دچار مشکل نشوند.

فرهادی افزود: شهرستان ساری دارای ۲۴۰ واحد مرغداری صنعتی دارای مجوز به ظرفیت ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه جوجه در هر دوره و تولید ۳۲ هزار تن گوشت سفید در سال است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج