۵ میلیارد و ۹۰۸ میلیون و ۷۴۸ هزار کیلووات ساعت انرژی ۶ ماه نخست امسال از نیروگاه شهید سلیمی نکا به شبکه سراسری برق کشور تحویل شد.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی نکا گفت: در این شش ماه ۷۶ درصد انرژی تولیدی در واحد‌های بخاری و ۲۴ درصد در واحد‌های سیکل ترکیبی بدست آمد، همچنین سهم سوخت گاز در تولید انرژی ۸۰ درصد و سهم سوخت مازوت ۲۰ درصد بوده است.

نعمتی افزود: علیرغم خروج‌های متناوب واحد‌های بخاری و سیکل ترکیبی جهت انجام تعمیرات اساسی و میاندور‌های تا اواسط خرداد ماه، در این شش ماه بیش از ۵۰ درصد انرژی تعهدی نیروگاه، طبق برنامه محقق شد.

مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی نکا گفت: در سه ماه اول امسال واحد‌های ۱،۲ و ۴ بخاری هر کدام با ظرفیت ۴۴۰ مگاوات جهت انجام تعمیرات میاندوره‌ای و بازدید‌ها در مجموع به مدت ۶۸ روز و واحد ۳ بخاری نیز بدلیل انجام تعمیرات اساسی به مدت ۷۹ روز در مدار نبودند.

نعمتی افزود: در مدت مذکور بلوک سیکل ترکیبی نیز با ظرفیت ۴۳۵ مگاوات بدلیل انجام تعمیرات ژنراتور و بازدید مسیر داغ در واحد یک گازی به مدت ۵۵ روز بصورت نیم بار در مدار قرار داشت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج