مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 گفت: بیش از 503 میلیارد ریال بابت خرید تضمینی کلزا به کشاورزان مازندران پرداخت شد که مطالبات تمامی خرید این محصول است.

به گزارش خبرگزاری موج،خرید تضمینی کلزا در مازندران که از 20 اردیبهشت امسال آغاز شده بود تا هفته گذشته ادامه داشت و کلزاکاران در 20 مرکز محصولات خود را تحویل دادند.

سید محمد جعفری افزود: این میزان هزینه بابت خرید 19 هزار و 364 تن کلزای کشاورزان مازندران پرداخت شد.

وی که در نظر گرفتن یکسری تمهیدات و بسترها برای خرید تضمینی کلزا را زمینه ساز افزایش رضایتمندی کشاورزان در سال جاری عنوان کرد و افزود : پرداخت هزینه خرید تضمینی این محصول از طریق بانک کشاورزی باعث صرف پروسه زمانی یک هفته ای برای این منظور شده است.

جعفری همچنین افزوده شدن تعداد مراکز خرید را از دیگر اقداماتی دانست که بر روند خرید و پرداخت هزینه ها تاثیر دارد و گفت: امسال 20 مرکز خرید کلزا از کشاورزان در مازندران را انجام دادند.

وی با اشاره به افزایش چهار برابری خرید کلزا امسال در مازندران به نسبت سال گذشته، ادامه داد: پارسال چهار هزار و 667 تن کلزا از کشاورزان استان خریداری شد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 سیاست دولت مبنی بر خروج از اتکا به واردات دانه های روغنی را دلیل افزایش خرید تضمینی این محصول در سال جاری اعلام کرد.

به ازای هرکیلو دانه کلزا با افت رطوبتی 10درصد و ناخالصی 2 درصد 2 هزار و 783 تومان پول به کشاورزان پرداخت شد.

12 هزار و 650 هکتار سطح زیر کشت کلزا در مازندران است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج