علی نجفی خوشرودی با اشاره به اینکه دولت ۲۰ استان را برای ایجاد منطقه آزاد تجاری در لیست قرار داده و مازندران در این لیست نیست، گفت: یکی از خواسته‌های به حق مردم مازندران ایجاد منطقه آزاد تجاری است که باید تجدید نظری در این تصمیم شود.

به گزارش خبرگزاری موج، نماینده مردم شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سرویس و خدماتی که مازندران ارائه می‌دهد در قالب جمعیت ثابت نیست، بلکه باید حضور بیش از ۴ میلیون گردشگر ملاک قرار دولتمردان قرار گیرد. نجفی خوشرودی با اشاره به منطقه آزاد تجاری و با بیان اینکه دولت ۲۰ استان را برای ایجاد منطقه آزاد تجاری در لیست قرار داده و مازندران در این لیست نیست، افزود: یکی از خواسته‌های به حق مردم مازندران ایجاد منطقه آزاد تجاری بوده که امیدواریم تجدید نظری در این تصمیم قرار گیرد. نماینده مردم شهرستان بابل در مجلس با بیان اینکه کمتر از یک سال به برگزاری انتخابات باقی‌ مانده است، گفت: مازندران سهم بسزایی در خلق حماسه سال ۹۲ داشته و یکی از مسائلی که می تواند حضور پر رنگ‌تر و بیشتر مردم در خلق حماسه انتخابات ۹۶ را به همراه داشته باشد تکمیل پروژه های نیمه تمام است.