محمدرضا صفی‌خانی، گفت: گزینه پیشنهادی برای جایگزین شرکت تعطیل شده پارسیلون، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد در این واحد عظیم است.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در نشست خبری با اصحاب رسانه استان، گفت: گزینه پیشنهادی برای جایگزین شرکت تعطیل شده پارسیلون، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد در این واحد عظیم است.

محمدرضا صفی‌خانی، تصریح کرد: متاسفانه سرمایه‌گذار پارسیلون نتوانست تعهدات خود را نسبت به این کارخانه اجرا کند، لذا به همین دلیل کارخانه تعطیل و علیرغم همه جلسات و گفت‌و‌گوهای صورت گرفته، بسیاری از تجهیزات و امکانات آن قطعه فروشی و به برخی استان‌ها منتقل شد.

مشاور، در حال بررسی طرح مطالعاتی برای شرکت پارسیلون است

وی، افزود: خوشبختانه با پرداخت مطالبات کارگران، بحران کارگری این واحد برطرف شده اما برای راه اندازی مجدد و یا تغییر خط تولید این کارخانه مشاور انتخاب شده تا طرح مطالعاتی جدیدی را آغاز کند.

پیشنهاد ما، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد در شرکت پارسیلون است

رئیس سازمان صمت لرستان، گفت: در حال حاضر پیشنهاد ما این است شرکت پارسیلون به منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد تبدیل شود تا علاوه بر راه اندازی کارخانه جدید، از این ظرفیت برای مراودات اقتصادی استفاده شود. لذا امیدواریم تا منطقه ویژه اقتصادی، جایگزین شرکت پارسیلون گردد.