مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان از تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی در این اداره با هدف تحقق برنامه های اجرایی اقتصادمقاومتی در پنج بخش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج،مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان گفت: این کمیته در ۵ بخش اهداف را دنبال می کند که عبارتند از کاهش تلفات انرژی ، عملیات برق رسانی به روستا های ۱۰ تا ۲۰ خانوار ، اجرای سیستم AMI و شروع هوشمند سازی شبکه ها ، نیرو گاه های پراکنده و نصب کنتور های هوشمند بر روی چاههای کشاورزی مطابق با برنامه ملی که شامل ارتقاء بهره وری و عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی و ارتقای توان تولید ملی است. فریدون خودنیا افزود: در تمامی پنج بخش فوق اهداف کلان و مرتبط پروژه با اقتصاد مقاومتی تبیین و ابلاغ شده است. وی اظهار کرد: در سال جاری می بایست اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری بطور کامل در شرکت توزیع برق اجرایی گردد تا بتوان تهدید ها را به فرصت تبدیل و شاهد شکوفایی صنعت برق باشیم . خودنیا ادامه داد: به منظور تحقق شعار سال مقام عظمای ولایت اقداماتی در شرکت می بایست اجرایی شود که تأثیر آن کاملأ ملموس و قابل رویت باشد که ازجمله آنها می توان تکمیل پروژه های نیمه تمام ،جمع آوری لوازم و تجهیزات مازاد روی شبکه های توزیع بخصوص تیر های اضافی موجود در شبکه ،اقتصادی نمودن پروژه ها و داشتن توجیه اقتصادی برای اجرای طرح ها و مدیریت مصرف انرژی برق اشاره نمود. وی ضمن اشاره به این موضوع که مدیریت های توزیع شهرستان ها باید بیش از پیش به موضوع اقتصاد مقاومتی توجه نمایند ابراز داشتند حرکت ها ی فراوانی جهت رسیدن به اقتصاد مقاومتی شده است اما می طلبد باز هم روی زیر ساختی شدن فعالیت ها بیشتر کار شود. خودنیا بیان کرد: توانمند سازی منابع انسانی شرکت در سطح استان می تواند نتایج اثربخشی در این مورد بر جا بگذارد و می بایستی با استفاده از توان نیرو ها و خرد جمعی آنان اهداف غایه شرکت و رسیدن به اقتصاد مقاومتی را سر لوحه کار خود قرار دهیم.