حوزه اطلاع رسانی در هر مجموعه ای می تواند توانمندی ها و کارکردهای آن مجموعه را منعکس کند و این نیز از بها و قیمت بالایی برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری موج از قم،  سردار مجتبایی فرمانده انتظامی استان قم در سومین کمیسیون اطلاع رسانی استان با اشاره به دو نوع هدف گیری در تدوین برنامه های اطلاع رسانی افزود: بعضی مجموعه ها و گروه ها تلاش هایی انجام می دهند که فقط در راستای کار خودشان است و چه بسا انعکاس این اطلاعات و فعالیت ها می تواند فضای بیرونی را هم تحت تاثیر قرار دهد ،با انتشار اخبار و اطلاع رسانی صحیح، آنهایی که با نظام و با پلیس همراه و همگرا هستند خوشحال و دلگرم می شوند و اخبار قابلیت های مجموعه نیروی انتظامی را که می شنوند، باور می کنند که در جای خود خیلی مهم است. وی ادامه داد: افرادی نیز در جامعه هستند که در کنار ما نبوده و همراه نیستند و به نوعی حریف ما محسوب می شوند که با اطلاع رسانی درست، تخریب و به نوعی تضعیف و نا امید می شوند و این هم یکی از اهداف است. کاظم مجتبایی بیان داشت: باید سعی شود در انعکاس اخبار به گونه ای عمل شود که انسان های همراه و همگرای با نظام امیدوار و افراد مخالف نظام نا امید بشوند و خدای ناکرده اخبار منتشر شده، سوژه دست دشمن نگردد و این بسیار کارحساسی است. وی عنوان کرد: به همین جهت مفاد شاخص هایی که مشخص شده اند، بایستی به دقت رعایت شوند. فرمانده انتظامی استان قم بر لزوم تقویت مطالب اجتماعی و علمی در حوزه پلیس تاکید کرد و اظهار داشت:اطلاع رسانی فقط انتشار اخبار حوادث نیست، بلکه بایستی تنوع ایجاد کرد و انتشار موضوعات علمی، اجتماعی، ملی، مذهبی و فرهنگی را نیز مد نظر قرار داد.