معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهرداری قم از ساخت دو کارخانه زباله سوز و هاضم در آینده ای نزدیک در قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، سید امیر سامع، افزود:  پس از این مراحل پیگیر هستیم پسماند را بتوانیم با روش‌های مناسب بازیابی نموده و یا از آن استفاده مجدد داشته باشیم. وی خاطرنشان کرد: کاغذهای باطله باید در کارخانجات مقواسازی و کاغذسازی تبدیل به کاغذ شده یا به مواد یا انرژی تبدیل شود و باقیمانده چیزی که بازیابی یا استفاده مجدد نشد، باید تبدیل به مواد و انرژی‌هایی شود که در بخش‌های بعدی از آن استفاده شود. سامع با بیان اینکه همه شهرهایی که در مدیریت پسماند کارنامه مناسب و قابل قبولی دارند، دارای سبدی از اقدامات برای دفع پسماندها هستند، بیان داشت: پس از مراحل بازیابی و استفاده مجدد، بحث تبدیل به انرژی است، در پسماند شهر قم باقیمانده مواد غذایی یا میوه‌ها وجود دارد، که می‌توان با روش‌های هاضم، این مواد را به صورت بی هوازی در داخل یک سری مخازن ذخیره کرد تا در اثر ماندگاری در این مخازن گاز متان از آنها متساعد شود. وی ادامه داد: از گاز متان در ژنراتورها به عنوان سوخت استفاده می‌کنند و از این گاز برق دریافت می‌شود، بنابراین امیدواریم با مشارکت بخش خصوصی کارخانه سیستم هاضم را در شهر قم احداث نمائیم. معاون شهردار قم عنوان کرد:‌ موادی مانند پلاستیک داخل پسماند است، که قابل بازیافت نیستند یا جنس آنها به صورتی است که نمی‌توان آنها را بازیافت کرد یا کاغذهایی که آلوده شدند، می‌توان این مواد را در کوره‌هایی سوزاند و از گرمای تولیدی بخار آب ایجاد کرد و سپس بخار آب داخل توربین ژنراتور به برق تبدیل شود. وی با بیان اینکه کارخانه زباله‌سوز دارای ظرفیت ۲۰۰ تن بوده است، اظهار داشت: فراخوان این کارخانه اعلام شده تا پس از مراجعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری، این کارخانه احداث شود. سامع عنوان کرد: برق حاصل از این کارخانه را شرکت برق به صورت تضمینی خریداری می‌کند، بنابراین سرمایه‌گذار مطمئن است، با سرمایه‌گذاری به صرفه اقتصادی می‌رسد. معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهرداری قم یادآور شد: اگر کارخانه تبدیل مواد قابل سوخت برای انرژی برق با ظرفیت ۲۰۰ تن و کارخانه سیستم هاضم و گاز متان با ظرفیت ۲۵۰ تن با مشارکت بخش خصوصی راه‌اندازی شود، می‌تواند در بازیابی و استفاده از پسماندهای شهری مؤثر باشد، پیش‌بینی می‌شود این کارخانه‌ها پس از انتخاب سرمایه‌گذار در مدت دو سال ساخته شود.