مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از صدور حکم تعطیلی کلینیک پوست و مو در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان،  غلامرضا صالحی گفت: یک کلینیک پوست و مو در اصفهان به علت  نداشتن مجوز تعطیل و تجهیزات آن به نفع دولت ضبط شد.

وی افزود: پس از بررسی پرونده تخلف این واحد بدون مجوز قانونی با تایید کمیسیون ماده 11 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شعبه رسیدگی به تخلفات پزشکی و بهداشتی تعزیرات حکومتی استان حکم بر تعطیلی و ضبط اموال به نفع دولت صادرشد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: در این کلینیک ، خدمات لیزر پوست و مو بدون حضور پزشک ارائه می شد که مصداق مداخله در امور درمان و پزشکی است.