دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی اعلام کرد برای پی گیری مرگ ماهی ها در زردینه رود، مدعی العموم به موضوع به پرونده وارد شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، مصطفی حبیبی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی، با اعلام خبر ورود مدعلی العموم به پرونده مرگ ماهی ها در زردینه رود، گفت: پیگیری این موضوع از طریق دادستانی میاندوآب به محیط زیست منطقه ارجاع و مقرر شده است گزارش آن پس از بررسی به دادستانی اعلام شود.

از سال ۹۳ تاکنون هر سال تعدادی از ماهیان زرینه رود در شهرستان میاندوآب به دلایل مختلف تلف شده و تاکنون اقدام پیشگیرانه و درخوری از سوی مسئولان صورت نگرفته بود.