باشگاه آلومینیوم اراک با هیات فوتبال هامبورگ آلمان تفاهم نامه همکاری امضا کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراک طی سفری که به آلمان داشت از مسئولین هیات فوتبال شهر هامبورگ دعوت کرد تا به اراک بیایند  تا تفاهم نامه ایی امضا کنند. قرار است بعد از  این تفاهم نامه بزودی مربیان و مسئولانی از هیات فوتبال هامبورگ به ایران سفر  کنند تا ضمن بازدید از امکانات و زیرساخت های باشگاه آلومینیوم به استعدادیابی از میان بازیکنان فوتبال پایه در استان مرکزی بپردازند. آنجفی می خواهد با امضا این تفاهم نامه راه را برای بازیکنان با استعداد به اروپا باز کند اما گویا در جریان امضای تفاهم نامه قبلی این باشگاه با باشگاه بنسز هلند نمی باشد تفاهم نامه ای که حتی حسین محمدی را تا آستانه لژیونر شدن پیش برد، حال باید دید که این تفاهم نامه صرف هزینه ای مازاد برای مطرح شدن در رسانه هاست یا بازدهی مناسبی خواهد داشت.