پرتغالی در دیداری که به لحاظ آماری برتر از مجارستان بود با نتیجه تساوی متوقف شد.

به گزارش خبرگز اری موج،تقابل امشب (چهارشنبه) مجارستان و پرتغال از گروه F مسابقات یورو ۲۰۱۶ در حالی به تساوی ۳ بر ۳ انجامید که برتری آماری این دیدار از آن پرتغال بود. آمار این بازی از جام پانزدهم به شرح زیر است: شوت داخل چهارچوبمجارستان: ۵ پرتغال: ۶شوت خارج چهارچوبمجارستان: ۴ پرتغال: ۱۲درصد مالکیت توپمجارستان: ۳۹ پرتغال: ۶۱کرنرمجارستان: ۳ پرتغال: ۹خطاهامجارستان: ۱۵ پرتغال: ۸کارت زردمجارستان: ۴ پرتغال: صفرآفساید مجارستان: ۲ پرتغال: ۶