با دستور رییس سازمان سینمایی، از نیمه شهریور امسال، کلیه نامه های صادره سازمان سینمایی و موسسات مرتبط منتشر می شود.

 به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی ، در نامه حسین انتظامی خطاب به مدیران سازمان سینمایی و مدیران عامل موسسات مرتبط آمده است: «در راستای شفافیت که از رویکردهای اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانسته می شود، مقتضی است از نیمه شهریورماه جاری کلیه نامه های صادره حداکثر ظرف 48 ساعت منتشر شود.

بدیهی است بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نامه های دارای طبقه بندی حفاظتی یا مواردی که شامل حریم خصوصی یا اصرار تجاری هستند در شمول این دستور قرار نمی گیرند.

همچنین بخش هایی مانند کد ملی که اطلاعات شخصی به شمار می آیند در نسخه منتشره محو شود.»

دستورالعمل حسین انتظامی برای انتشار نامه های سازمان سینمایی

نامه های منتشر شده در ذیل بخش شفاف سازی در سایت سازمان سینمایی قابل مشاهده خواهند بود.