راحتترین شیوه رای دادن در فینال عصر جدید مشخص شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، عصر جدید با تمام حواشی و جذب مخاطبش به ایستگاه پایانی خود رسید.

دوشنبه همین هفته بود که اجراهای فینال برنامه عصر جدید با تاخیر فراوان از آنتن شبکه سه سیما به روی صحنه رفت.

برای رای دادن به فینالیست های برنامه عصر جدید می توانید از کدهای زیر استفاده کنید:

رای دادن به پارسا خائف:

33#*780*

فینال برنامه عصر جدید

رای دادن به فاطمه عبادی:

44#*780*

فینال برنامه عصر جدید

رای دادن به دختران نینجا:

55#*780*

فینال برنامه عصر جدید

رای دادن به سعید فتحی روشن:

66#*780*

فینال برنامه عصر جدید

رای دادن به محمد زارع:

77#*780*

فینال برنامه عصر جدید

فیلم اجراهای فینالیست های عصر جدید:

فیلم اجرای محمد زارع در فینال عصر جدید

فیلم اجرای دختران نینجا در فینال عصر جدید                        

فیلم اجرای سعید فتحی روشن در فینال عصر جدید          

 فیلم اجرای پارسا خائف در فینال عصر جدید          

فیلم اجرای فاطمه عبادی در فینال عصر جدید