بهنام بهزادی، هومن بهمنش، نرگس آبیار ، آرین وزیر دفتری و پگاه آهنگرانی اعضای هیأت داوران جشنواره فیلم موج کیش شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، بهنام بهزادی، هومن بهمنش، نرگس آبیار ، آرین وزیر دفتری و پگاه آهنگرانی  با حکم ابراهیم حصاری دبیر سومین جشنواره‌ فیلم کوتاه موج کیش ، به عنوان اعضای هیأت داوران جشنواره فیلم موج کیش معرفی شدند.

سومین دوره‌ جشنواره‌ فیلم کوتاه موج کیش از تاریخ ۵ تا ۷ شهریورماه ۱۳۹۸ با دبیری ابراهیم حصاری در جزیره‌ کیش برگزار می‌ شود.