محمدرضا مهدیار اسماعیلی به عنوان مدیر شبکه رادیویی اقتصاد منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، با حکم حمید شاه آبادی معاون صدای جهموری اسلامی ایران ، محمدرضا مهدیار اسماعیلی به عنوان مدیر شبکه رادیویی اقتصاد منصوب شد.

محمدرضا مهدیار اسماعیلی اقتصاددان و دارای تحصیلات دکتری رشته علوم اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) است که پیش از این دبیری شورای اقتصاد معاونت صدای جمهوری اسلامی را عهده دار شده است.