اعضای هیات مدیره انجمن صنفی منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی خانه سینما ، مجمع عمومی انجمن صنفی منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی روز شنبه ٢٢ تیرماه ساعت ١٤ با حضور محمدرضا مویینی نماینده خانه سینما و محمود کلاته نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل سالن سیف الله داد خانه سینما و با دستور جلسه زیر برگزار شد:

١- تصویب اساسنامه

٢-برگزاری انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس

در این مجمع پس از تصویب کلیات اساسنامه و اعمال تغییرات پیشنهادی برخی موارد و بندهای آن انتخابات هیات مدیره و بازرس با نتایج زیر برگزار شد و از مجموع ٧٢ رای ریخته شده به صندوق، جعفر گودرزی بیشترین آراء را کسب کرد و اعضای هیات مدیره انجمن به شرح زیر انتخاب و معرفی شدند:

١- جعفر گودرزی ٥٠ رای

٢- جواد طوسی ٤٥ رای

٣- خسرو دهقان ٣٣ رای

٤- علی علایی ٢٩ رای

٥-سپیده ابرآویز ٢٧ رای

اعضای علی البدل هیات مدیره:

١- رضا درستکار ۲۴ رای

٢-الهام حسامی ۲۴ رای

بازرس اصلی:

کامران ملکی با ٤٦ رای

علی البدل بازرس:

لاله عالم با ٥ رای

هیات رییسه مجمع عمومی عبارت بودند از:

رییس: علیرضا غفاری

نایب رییس: مازیار فکری ارشاد

منشی: سید رضا تقوی

ناظران: مازیار شیخ محبوبی و فریبا اشویی.

جلسه مجمع عمومی پس از چهار ساعت در ساعت ١٨به پایان رسید.