نکوداشت محمد تهامی نژاد و ابراهیم مختاری در شب کارگردانان سینمای مستند برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، اعضای انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند 26 تیرماه قرار است نکوداشت محمد  تهامی نژاد و ابراهیم مختاری در یک گردآوری برگزار کنند.

شب کارگردانان سینمای مستند ، با رویکرد پاسداشت جایگاه کارگردان در سینمای مستند، نخستین بار از سوی هیات مدیره انجمن محسن استادعلی، بابک بهداد، آرش اسحاقی، هادی معصوم‌دوست و مهدی اسدی برگزار می‌شود.

شب کارگردانان سینمای مستند