معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: در راستای ارتقای شاخص‌های فرهنگی و عمومی‌سازی دسترسی فرهنگی و به منظور کمک به احداث پردیس سینمایی امید در شهرهای فاقد سالن سینما در کشور با مشارکت شهرداریها این تفاهم نامه امضاء شد.

به گزارش خبرگزاری موج، مهدی جمالی‌نژاد ، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور از امضای تفاهمنامه همکاری بین سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و سازمان امور سینمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ساخت سالن سینما در شهرهای فاقد سالن سینما خبر داد.

وی افزود: در راستای ارتقای شاخص‌های فرهنگی و عمومی‌سازی دسترسی فرهنگی و به منظور کمک به احداث پردیس سینمایی امید در شهرهای فاقد سالن سینما در کشور با مشارکت شهرداریها این تفاهم نامه امضاء شد.

وی با بیان اینکه در حدود هزار شهر کشور سینما وجود ندارد، ابراز امیدواری کرد که با اجرای مفاد این تفاهمنامه زمینه تماشای فیلم در سالن‌های سینما در تعداد بیشتری از شهرها برای مردم فراهم شود و سرانه‌های فرهنگی در شهرها افزایش یابد.

این تفاهمنامه در حاشیه همایش معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری‌ها با حضور عباس صالحی - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی - به امضای مهدی جمالی نژاد - معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و حسین انتظامی - معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری - رسید.