جدیدترین تندیس حافظ از این پس به افرادی در حوزه سینما و همچنین صنعت نمایش و سرگرمی تعلق می‌گیرد که با وجود اهمیت مشارکت و کارگروهی، موفق شده‌اند تا به واسطه استعداد و استمرار در حوزه فعالیت خود به دستاوردهای چشمگیر شخصی و تجربیات ویژه نائل شوند.

به گزارش خبرگزاری موج، در نوزدهمین جشن سینمایی و تلویزیونی دنیای تصویر (حافظ) برای بار اول از تندیس جدیدی با عنوان جایزه دستاورد فردی ویژه رونمایی می‌شود.

جدیدترین تندیس حافظ از این پس به افرادی در حوزه سینما و همچنین صنعت نمایش و سرگرمی تعلق می‌گیرد که با وجود اهمیت مشارکت و کارگروهی، موفق شده‌اند تا به واسطه استعداد و استمرار در حوزه فعالیت خود به دستاوردهای چشمگیر شخصی و تجربیات ویژه نائل شوند.

این جایزه به حوزه خاصی محدود نمی‌شود و مبنای اصلی برای انتخاب چهره برگزیده اهمیت و تاثیر فردیت، یکتایی حضور و کیفیت تخصص مورد بحث خواهد بود.

از اولین برنده تندیس حافظ برای دستاورد فردی ویژه در مراسم امسال تقدیر به عمل می‌آید.

نوزدهمین جشن سینمایی و تلویزیونی «دنیای تصویر» در تاریخ ۲۰ تیر ماه برگزار می‌شود.