مریم حسینی مدیر گالری امروز از نحوه فعالیت این گالری در اصفهان و جزییات حضورش در دومین آرت فر تیرآرت سخن گفت.

مریم حسینی مدیر گالری امروز، در مورد فعالیت این گالری در شهر اصفهان به خبرنگار تجسمی خبرگزاری موج گفت: گالری امروز از سال 1394 کارش را به طور مشترک با یک گالری دیگر، در اصفهان آغاز کرد که از یک سال و نیم پیش فعالیتش را به طور مستقل و با رویکرد تمرکز بر هنر معاصر پی گرفته است.

برای معرفی هنرمندان اصفهانی به تیرآرت آمده ایم

وی در مورد حضور این گالری شهرستانی در بازار هنر تیرآرت ، گفت: با نیت معرفی هنرمندان خوب اصفهانی به این رویداد آمدیم؛ گرچه می دانم که با تعداد زیادی از هنرمندان در اینجا شرکت کرده ام اما دلمان راضی نمی شد که با کمتر از این تعداد هم شرکت کنیم.

حسینی تشریح کرد: چهار اثر از سه هنرمند پیشکسوت اصفهانی با نام های علی محبوبی صوفیانی ، مرتضی نعمت اللهی و اکبر میخک که سالهای سال است در هنر معاصر اصفهان در حال فعالیت هستند، را در کنار آثاری از هنرمندان جوان در این بازار عرضه کرده ایم. در این میان اکبر میخک، نقاش تحصیل کرده ایتالیا و مرتضی نعمت اللهی، مجسمه ساز تحصیل کرده فرانسه هستند و علی صوفیانی هم نقاش و هم مجسمه ساز است. اثری هم از هنرمند خوب دیگری به نام شنتیاز کراملی دارم که این هنمند در حال حاضر ایران نیست اما اصلتش اصفهانی است.

به دنبال ارتباط با تهران و حوزه بین الملل هستیم

وی تاکید کرد: همه تمرکز من در این گالری، بر روی هنرمندان اصفهانی است. در واقع بر تولید هنر در اصفهان و ارائه آثار هنرمندان اصفهانی تمرکز داریم. گرچه آثار خیلی خوبی در آنجا تولید می شود، اما هنوز آن بازاری که ما انتظار داریم شکل نگرفته است. بنابراین این یک واقعیت است که ما باید همه تلاشمان را به کار گیریم تا برای فروش بهتر و بیشتر آثار، با تهران و عرصه بین الملل مرتبط شویم.

حسینی افزود: بر همین اساس ما برای ایجاد روابط میزبان هنرمندان غیر اصفهانی هم هستیم. در حال حاضر نمایشگاهی از آثاری که هلند آمده اند، در گالری ما دایر است که پس از اتمام این نمایشگاه به روسیه خواهد رفت. در واقع به دلیل اینکه کیوریتور این نمایشگاه یک اصفهانی بوده در آن دو هنرمند اصفهانی هم حضور دارند ما آن را پذیرفته ایم. در عین حال در تهران با گالری های اُ، دستان و هما همکاری های مشترک داشته ام و از هنرمندان اصفهانی در تهران نمایشگاه گذاشته ام، همانطور که از هنمندان آنها هم در اصفهان نمایشگاهی برگزار کرده ایم.

گالری ها پلی میان هنر سنتی و معاصر اصفهان هستند

مدیر گالری امروز در مورد چگونگی جریان همزیستی هنر مدرن و معاصر با هنر سنتی در استانی که هنر سنتی اش شهره جهانی است، گفت: به هر حال در اصفهان شاهد حضور یک گرایش و سبک بسیار قوی در عرصه هنر سنتی هستیم که حرف های زیادی برای گفتن دارد، ولی اهالی و علاقمندان هنر با گرایشات جدید و از جمله هنر عاصر هم مشکل چندانی ندارند. حقیقت این است که گالری ها می توانند رابطان خوبی در این زمینه باشند. به عنوان مثال گالری ما به دلیل اینکه پدر مرحومم یک مجموعه دار شناخته شده در اصفهان بودند، پاتوقی برای علاقمندان هنر است که به عنوان یک پل بین هنر سنتی و مدرن عمل می کند.

برای برگزاری نمایشگاه از هنرمندان ورودی نمی گیریم

وی با بیان اینکه در اصفهان نزدیک به ده گالری فعال وجود دارد گفت: ما به طور مداوم در طول سال و هر سه هفته یکبار، نمایشگاهی برگزار می کنیم.

حسینی تاکید کرد: ما از هیچ هنرمندی برای برگزاری نمایشگاه هیچ مبلغی تحت عنوان کرایه یا ورودیه دریافت نمی کنیم و فقط درصدی از فروش سهم ما خواهد بود. از نظر ما عدم موفقیت نمایشگاه در فروش اهمیتی ندارد اما برای برپایی هر نمایشگاه یک تیم پنج نفره شامل من و چهار هنرمند، نسبت به ارزیابی کیفیت آثار اقدام می کنیم و در واقع هر اثری با هر کیفیتی را به نمایش نمی گذاریم. در حال حاضر حتی از هنرمندان تهرانی هم درخواست برپایی نمایشگاه داریم و این اتفاق خوبی است.

تیرارت فرصت خوبی برای ایجاد ارتباط است

وی در مورد تیرآرت گفت: به نظر من این رویداد اتفاق بسیار خوبی است که برای اولین بار، در دومین سال آن شرکت کرده ایم. گرچه در این اتفاق به رغم اینکه فروش برای هر گالری داری اهمیت دارد اما اولویت اصلی ما ایجاد ارتباط با گالری داران تهرانی و شهرستان های دیگر است. چرا که برای معرفی بیشتر هنرمندانی که با ما کار می کنند نیاز به روابط بیشتر داریم.

مدیر گالری امروز تصریح کرد: من چندان توقع ندارم که به سرعت از ما آثاری خریداری شود چرا که واقعیت امر این است که کار جدی برای معرفی هنرمندان شهرستانی نشده است.

وی در مورد قیمت آثاری که در این آرت فر ارائه کرده است گفت: آثاری در یک طیف وسیع از یک میلیون تومان تا 120 میلیون تومان را در اینجا در معرض فروش قرار داده ایم.