داوران بخش سریال و مجموعه‌های عروسکی جشنواره ملی پویانمایی و برنامه‌های عروسکی تلویزیونی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، اسامی هیئت انتخاب و داوری دومین جشنواره ملی پویانمایی و برنامه‌های عروسکی تلویزیونی ایران در بخش سریال و مجموعه عروسکی اعلام شد. بر این اساس در بخش سریال و مجموعه عروسکی  مرضیه برومند به عنوان رئیس هیئت انتخاب معرفی شد.

اعضای هیئت انتخاب و داوری سریال و مجموعه‌های عروسکی دومین جشنواره ملی پویانمایی و برنامه‌های عروسکی تلویزیونی ایران نیز محمد لقمانیان، مرضیه محبوب، پوپک عظیم‌پور و هادی حسن علی خواهند بود.

دومین جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی به میزبانی استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.