آمار نشر کتاب نشان می‌دهد در فروردین ماه امسال تعداد ۲هزار و ۶۲۴ عنوان کتاب منتشر شده است .

به گزارش خبرگزاری موج، تعداد کتاب های عمومی در بازه زمانی مورد مقایسه با کاهش ۲۷درصدی روبه رو شده است. از مجموع کل کتاب های منتشر شده در فروردین ماه ۱۳۹۸ ، موضوع ادبیات، کودک و کمک درسی به ترتیب با ۵۸۰، ۵۷۲ و ۴۰۸ عنوان کتاب در صدر قرار دارند.

در حوزه تالیف بیشترین تعداد کتاب ها به موضوعات کمک درسی، ادبیات و کودک اختصاص دارد و در حوزه ترجمه، موضوعات کودک، ادبیات و فلسفه در صدر قرار دارند.

ناشران تهرانی در فروردین ماه ۱۳۹۸، ۲هزار و ۴۵۲ عنوان کتاب منتشر کرده اند و سهم ناشران شهرستانی تنها ۱۷۲ عنوان کتاب بوده است. بیشترین کتاب ‌های انتشار یافته در تهران و شهرستان به موضوع ادبیات و کمترین کتاب ‌های انتشار یافته در شهرستان به موضوع زبان و علوم طبیعی و در تهران به ریاضیات اختصاص داشته است.

همچنین از مجموع ۲هزار و ۶۲۴ عنوان کتاب منتشر شده در فروردین ماه۱۳۹۸، هزار و ۵۵۸ عنوان کتاب چاپ اول و هزار و ۶۶ عنوان کتاب چاپ مجدد هستند که بیشترین آثار چاپ اول به موضوع کمک درسی و بیشترین کتاب های چاپ مجدد به موضوع کودک اختصاص پیدا کرده است.

از نظر جغرافیای نشر، ۹۳ درصد کتاب ها در تهران و ۴ درصد در خراسان رضوی، یک درصد در البرز و ۲ درصد در سایر استان‌ها شاهد انتشار کتاب هستیم.

تعداد کل کتاب ها در فروردین ماه سال جاری نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته کاهش ۲۲درصدی را شاهد بود و این کاهش در تعداد کتاب های عمومی در بازه زمانی مورد مقایسه، ۲۷ درصد و در تعداد کتاب های کودک و نوجوان ۱۵درصد بوده است.

همچنین بر اساس این آمار، تعداد کتاب های کمک درسی در فروردین ماه سال ۱۳۹۸، کاهش ۵درصدی را نسبت به فروردین ماه سال گذشته تجربه کرده است و میانگین شمارگان با کاهش ۲۷درصدی از هزار و ۴۸۱ نسخه به هزار و ۸۷ نسخه رسیده است.

میانگین قیمت هر کتاب نیز در اولین ماه بهار ۱۳۹۸ با افزایش ۳۶ درصدی از ۱۷هزار و ۴۰۷ تومان در فروردین ماه سال گذشته به ۲۳ هزار و ۷۱۱ تومان در فروردین ماه سال جاری رسیده است.

کتاب‌های منتشرشده در بازه زمانی یک‌ماهه فروردین ماه ۱۳۹۷ از سوی ۵هزار و ۴۰ پدیدآورنده انتشار یافته که از این تعداد هزار و ۵۱۹ نفر زن و بقیه مرد بودند. همچنین در همین دوره زمانی در سال ۹۸ تعداد ۳هزار و ۴۰۰ پدیدآورنده فعالیت داشته‌اند که از این تعداد ۲هزار و ۱۳۶ نفر مرد و هزار و ۲۶۴ نفر آن زن بودند.

در فروردین ماه ۱۳۹۸ انتشارات چشمه، آوای نور، ماهواره، نسل نو اندیش، سازمان فناوری اطلاعات ایران، شرف زاده، آوای رها، بنیاد فرهنگ زندگی، فرانما و آنیما در فهرست پُرکارترین ناشر عمومی قرار گرفتند.

از جمله ناشران پرکار حوزه کودک در فروردین ماه سال جاری می‌توان به انتشارات قدیانی، پرتقال، شرکت انتشارات فنی ایران، هوپا، پلیکان، کتاب پرنده، به نشر، ذکر، افق و آبادیران اشاره کرد.

ناشرانی همچون مدرسان شریف، مدرسان برتر، اوج خرد، پیک گل واژه، چتر دانش، جنگل، الگو، خط سوم، راه اندیشه و شرکت انتشارات فنی ایران در فهرست پُرکارترین ناشران آموزشی فروردین ماه سال جاری قرار گرفته‌اند.