سخنگوی شورای صنفی نمایش از جایگزینی فیلم سینمایی زهر مار به جای نبات و زمان بررسی کف فروش فیلم دختر شیطان خبر داد.

به گزارش خبرنگار سینمایی خبرگزاری موج غلامرضا فرجی ، از اکران فیلم سینمایی زهر مار ساخته جواد رضویان به جای فیلم سینمایی نبات به کارگردانی پگاه ارضی از چهارشنبه 29 خرداد در گروه زندگی خبر داد.

 سخنگوی شورای صنفی نمایش در مورد زمان اکران فیلم سینمایی کار کثیف اثر خسرو معصومی هم به خبرنگار ما گفت:  این که زمان اکران  فیلم سینمایی کار کثیف بعد از فیلم سینمایی دختر شیطان است، صحیح است. اما طبق آیین نامه شورای نمایش، قانونی بررسی کف فروش فیلم دختر شیطان هفته آینده است و بر همین اساس زمان دقیق اکران فیلم کار کثیف پس از آن مشخص خواهد شد.