شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با دو فیلمنامه عنکبوت و کوچه ژاپنی ها موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از  روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری ؛ فیلم نامه های «کوچه ژاپنی ها» به تهیه‌کنندگی علی اکبر ثقفی ،کارگردانی و نویسندگی امیر حسین ثقفی و «عنکبوت» به تهیه‌کنندگی جواد نوروز بیگی و نویسندگی ابراهیم ایرج زاد و کارگردانی اکتای محمد براهنی موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.