مصوبات چهاردهمین جلسه کارگروه کاغذ با دستور جلسه بررسی وضعیت کاغذ منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این جلسه با حضور حسین انتظامی دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کارگروه کاغذ و اعضای کارگروه تشکیل شد.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر، ١٤ بند در حوزه کاغذ مصوب شد.

مصوبات این جلسه به شرح زیر است:

۱- واردکننده‌هایی که تاییدیه واردات کالای خود را از کارگروه کاغذ اخذ نموده و پس از ترخیص، کاغذ را به وزارت فرهنگ تحویل نداده‌اند باید کسری کاغذ خود را به هر نحو ممکن جبران نموده و کاغذ را به معاونت تخصصی تحویل دهند.

٢- به وضعیت واردکننده‌هایی که قبل از کارگروه کاغذ ، ثبت سفارش داشته و کاغذ وارد کرده‌اند توسط کمیته سه نفره متشکل از نمایندگان وزارت فرهنگ، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت در اسرع وقت رسیدگی شود و در صورت احراز تخلف، مجازات گردند.

٣- با توجه به اینکه فقط کاغذ مربوط به فرهنگ به اولویت کالایی یک تبدیل شده، وزارت صنعت، ساز و کار جدید تایید پرونده‌های مربوط به کارگروه ساماندهی کاغذ را در سامانه تعریف کند.

٤- در راستای تعهد واردکنندگان کاغذ، شرکت های واردکننده همزمان با اظهار واردات کالا به گمرک، به معاونت مربوطه وزارت فرهنگ نیز اظهار نمایند.

٥- با بانک مرکزی و گمرک مکاتبه شده و مواردی که در سال ٩٨ تامین ارز شده است، به ارز نیمایی تبدیل شود.

٦- موارد مربوط به کاغذ غیر از نشر و مطبوعات، بدون مجوز کارگروه کاغذ با ارز نیمایی توسط وزارت صنعت تایید گردد.

٧- وزارت صنعت پیگیری‌های لازم را جهت تغییر گروه کاغذ از ١-٢ به ٠-٢ انجام دهد تا بانک مرکزی ارز لازم را در اسرع وقت پرداخت نماید.

٨- تا چهارشنبه فیلدهای مربوط به زینک در سامانه توزیع تکمیل گردد و دموی آن به نمایندگان معاونتهای فرهنگی و مطبوعاتی ارائه و رفع اشکال شود.

٩- معاونتهای مطبوعاتی و فرهنگی مشخصات کامل نشریات و کتابها، و میزان و نوع زینک مصرفی را در لیست واحد به دفتر چاپ و نشر تحویل دهند.

١٠- سه میلیون زینک موجود، توسط دو معاونت تخصصی بررسی و تقسیم شود. زینکهای مربوط به نشر به لیتوگرافی و لیستهای مربوط به مطبوعات به مدیر رسانه با مشخص بودن محل مصرف (نام لیتوگرافی یا چاپخانه) تحویل داده شود.

١١- در جهت تامین ارز مربوط به وزارت آموزش و پرورش به صورت دولتی، مکاتبه ای از سوی وزیر آموزش و پرورش با وزیر صمت و معاون اول محترم رئیس جمهور صورت پذیرد.

١٢- با توجه به ضرورت برنامه‌ریزی برای دفترچه دانش‌آموزی و کاغذهای سایز شده (A٤ و ...)، وزارت صمت در حوزه تولید طی جلساتی با تشکلهای واردکنندگان و تشکلهای تولیدی جهت تامین کاغذ و تولید محصولات مذکور اقدام نماید.

١٣- کلیه متقاضیان واردات کاغذ در مورد نیاز دفترچه‌ها، کاغذ A٤ و... می‌توانند نسبت به انجام ثبت سفارش اقدام کنند و تسهیل آن از سوی سازمان صمت استانها صورت پذیرد.

١٤- با توجه به مصوبه جلسه قبل و اعلام نظارت اداره کل مطبوعات داخلی مبنی بر عدم تزریق کالای وارداتی موسسات مطبوعاتی که میزان درخواست آنها در کمیته تخصصی و کارگروه به تصویب رسیده است، ٢ فقره درخواست موسسه همشهری به شرح پیوست مورد تایید قرار گرفت.