با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گیتا علی‌آبادی به عنوان مدیرکل مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی‌ رسانه‌ها منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیرکل مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها منصوب شد.

در متن حکم سید عباس صالحی خطاب به گیتا علی آبادی آمده است:

«نظر به صلاحیت‌های علمی و تجربیات ارزنده سرکار عالی بنا به پیشنهاد معاون محترم امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی به موجب این حکم به عنوان (مدیرکل مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی‌ رسانه‌ها) منصوب می‌شوید.

امید می‌رود با استعانت از خداوند متعال در زمینه انجام پژوهش‌های بنیادی، راهبردی و کاربردی در حوزه رسانه و انجام سایر وظایف محوله موفق باشید.»

شایان ذکر است،  گیتا علی‌آبادی در حالی مجدادا به این سمت منصوب می شود که کمی بیش از دو سال پیش، جای خود را به حمید ضیایی‌پرور داده بود. قبل از آن از تاریخ 31 فروردین 9513 تا 9 اسفند 1396 با حکم علی جنتی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان رئیس دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها منصوب و جایگزین محمد سلطانی‌فر شده بود.