حدیث امام جواد (ع) درباره شریک شدن در خیر و شر دیگران را در اینجا بخوانید.

به گزارش خبرگزاری موج، امام جواد علیه السلام فرمودند: 

مَن شَهِدَ أمرا فَکَرِهَهُ کانَ کَمَن غابَ عَنهُ ومَن غابَ عَن أمرٍ فَرَضِیَهُ کانَ کَمَن شَهِدَهُ.

هر که حاضر و ناظر کاری باشد و آن را ناپسند دارد، مانند کسی است که (آن هنگام) غایب بوده، و هر که در کاری حاضر و ناظر نباشد، ولی بِدان راضی باشد، مانند کسی است که خود در آن حضور (و مشارکت) داشته است.

«تحف العقول، صفحه ۴۵۶»