750000 نفر از طرفداران سریال پرطرفدار "بازی تاج و تخت" از شبکه HBO درخواست کرده اند تا فصل 8 این سریال را بار دیگر بسازد. آن ها بر این باورند که تیم سازنده این فصل، ضعیف عمل کرده اند.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج به نقل از ایندیپندنت، 750000 نفر از طرافداران سریال " بازی تاج و تخت " از شبکه پخش کننده این سریال(HBO) درخواست کردند تا بار دیگر فصل 8 این سریال را بسازد.

تعداد زیادی از طرفداران سریال "بازی تاج و تخت" از نویسندگان سریال، یعنی دیوید بنیاف و دی بی وایس اظهار نارضایتی کرده اند و بر این باورند که نویسندگان به خوبی نتوانسته اند قسمت جدید "بازی تاج و تخت" را مورد پرداخت هنری قرار دهند. سریال بازی تاج و تخت برگرفته از کتاب های "نغمه آتش و یخ" اثر  جرج آرآر مارتین است با این حال، این سریال از آنچه مارتین در کتاب هایش به رشته تحریر درآورده سبقت گرفته است. 

تماشاگران ناراضی سریال بازی تاج و تخت در درخواست خود برای ساخت مجدد فصل 8 این سریال گفته اند: بنیاف و وایس ثابت کرده اند نویسندگان خوبی برای نگارش بازی تاج و تخت نیستند. آن ها از شبکه HBO درخواست کرده اند تا فصل 8 سریال را بار دیگر و با تیمی قویتر بسازند.