هیئت مدیره خانه سینما در مورد حضور همزمان فاطمه معتمد آریا در شورای مرکزی انجمن بازیگران سینمای ایران و هیات مدیره خانه سینماتوضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی خانه سینما، با توجه به حواشی پدید آمده پس از انتخاب فاطمه معتمد آریا به عنوان رییس انجمن بازیگران سینمای ایران و مغایرت قانونی ادامه حضورش در  هیئت مدیره خانه سینما با این انتخاب، این هیئت اقدام به ارائه توضیحاتی در این زمینه کرده که متن آن به شرح زیر است: 

"ضمن عرض تبریک به اعضا محترم شورای مرکزی انجمن بازیگران سینمای ایران و تبریک به سرکار خانم فاطمه معتمد آریا در مقام رئیس این انجمن، ذکر توضیحاتی در رابطه با حضور همزمان ایشان در شورای مرکزی انجمن و هیات مدیره خانه سینما و مغایرت این  مسئله با اساسنامه خانه سینما ضروری می باشد.

  1. دوره  دوساله قانونی هئیت مدیره خانه سینما در تاریخ اسفند 97 به پایان رسیده، تمدید این ماموریت به مدت سه ماه و برگزاری مجمع عمومی در دهه سوم خرداد ماه صرفا از جهت تطبیق گزارش مالی هیئت مدیره با حسابرسی مالی سال 97 صورت گرفته، این افزایش زمان با موافقت روسای صنوف 32 گانه خانه و تائید وکیل خانه سینما بوده است.
  2. مجمع عمومی انجمن بازیگران در زمان از قبل پیش بینی شده و موعد قانونی برگزار و انتخاب اعضاء شورای مرکزی انجمن با حضور نماینده وزارت کار انجام گرفته، بدیهی است شورای مرکزی منتخب که دوره ای دو ساله را پیش رو دارد نمی تواند بابت یکماه باقیمانده از زمان اضافه شده بر عمر هئیت مدیره فعلی خانه سینما امور جاری خود و انتخاب رئیس و نایب رئیس و .. درون شورای مرکزی را معطل گذارد.

لذا پس از هماهنگی با هئیت مدیره خانه سینما و نماینده وزارت کار و با توجه به اینک خانم معتمد آریا قصد کاندیداتوری مجدد برای هئیت مدیره بعدی خانه سینما را ندارند، ایشان به عنوان شورای مرکزی انجمن بازیگران سینمای ایران انتخاب شده اند.

برای پیشگیری از اینگونه مشکلات و هم زمانی دوره های دوساله صنوف با دوره دوساله هئیت مدیره و با توجه به تغییر زمان مجمع عمومی خانه سینما، از تمامی صنوف 32 گانه می خواهیم تا تاریخ مجامع عمومی و انتخابات خود را به گونه ای طراحی نمایند که قبل از انتخابات هئیت مدیره خانه سینما، هیئت مدیره های جدید صنوف آغاز به فعالیت نمایند."