حدیث پیامبر اکرم صلی الله وعلیه وآله وسلم در مورد آبروی مسلمان را در اینجا بخوانید.

به گزارش خبرگزاری موج، پیامبر صلى الله علیه و آله فرمودند:

مَن رَدَّ عَن عِرْضِ أخِیهِ المُسْلِمِ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ اَلْبَتَّةَ.

هرکس آبروی برادر مسلمانش را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.

 ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص 14