حدیث پیامبر اکرم صلی الله وعلیه وآله وسلم در مورد نماز اول وقت را در اینجا بخوانید.

به گزارش خبرگزاری موج، پیامبر صلى الله علیه و آله فرمودند:

لا ینال شفاعتی من اخر الصلوة بعد وقتها

کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد، (فردای قیامت) به شفاعت من نخواهدرسید.