خاندان استارک ها با 60175 رای رتبه اول میزان محبوبیت در بین سایر خاندان های سریال بازی تاج و تخت را از آن خود کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، طبق نظرسنجی صورت گرفته از مخاطبین خبرگزاری موج، پیرامون میزان محبوبیت خاندان های سریال بازی و تاج و تخت ( گیم آف ترونز ) ، از مجموع 85420 رای، خاندان استارک ها با  60175 رای(70.42%) در رتبه اول، خاندان لنیسترها با  6852 رای (8%) در رتبه دوم و خاندان تارگرین با  6295 رای (7.36%) رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.