هادی مظفری تعطیل شدن زودتر از موعد نمایشگاه تهمینه میلانی د رگالری آریانا را شایعه خواند و خبر از بررسی تخلفات این گالری را در جلسه فردا داد.

هادی مظفری در مورد تعطیل شدن زودتر از موعد نمایشگاه آن دیگری ، دومین نمایشگاه انفرادی نقاشی های تهمینه میلانی که هفته گذشته در گالری آریانا برپا شده بود، به خبرنگار تجسمی خبرگزاری موج گفت: این اخبار شایعه ای بیش نیست و صحت ندارد.

وی تصریح کرد: به دلیل حواشی زیاد و فضای ملتهبی که شکل گرفته، به زودی خبری در این مورد منتشر خواهیم کرد؛ اما در حال حاضر تنها می توانم بگویم که تخلفات گالری آریانا در جلسه فردا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.