معاون رییس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: معرفی خلیج فارس نیازمند توجه ملی است.

به گزارش خبرگزاری موج، علی اصغر مونسان در توییتی نوشت: پرداختن به روز ملی خلیج فارس نباید صرفا در جنبه‌های تاربخی یا سیاسی محدود شود، بلکه در بُعد فرهنگی هم باید توجه ویژه به آن شود.

وی افزود: هر بخش از خاک ایران دارای ظرفیت‌های قابل توجهی در شکوفایی کشور است؛ معرفی بیشتر آداب و رسوم مناطق مختلف خلیج فارس ، نیازمند توجهی ملی است.