احمد مسجد جامعی ضمن تایید و تاکید بر برگزاری مجزای بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر از بخش ملی گفت: در برگزاری مشترک این دو، بخش بین الملل آن به نوعی تحت الشعاع فضای بخش ملی قرار می گرفت.

احمد مسجدجامعی که در مراسم بزرگداشت علی‌اکبر صادقی نقاش پیشکسوت در پنجمین روز سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر حضور یافته بود، در مورد لزوم برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر به خبرنگار سینمایی خبرگزاری موج گفت: به هر حال این جشنواره در طی این چند سال خودش را اثبات کرده است. پیش از این بخش ملی و بین الملل جشنواره فیلم فجر به طور همزمان و در کنار هم برگذار می شدند که بخش بین الملل آن به نوعی تحت الشعاع فضای بخش ملی قرار می گرفت.

وزیر سال های دور فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو فعلی شورای شهر تهران افزود: شاید هر دوی این بخش ها به حدی رسیده بودند که ظرفیت اینکه به طور مجزا به آنها پرداخته شود وجود داشت. این چند سال هم که این تفکیک اتفاق افتاده با استقبال خوبی مواجه شده است.

احمد مسجد جامعی تاکید کرد: در این وضعیت جنبه کارشناسی جشنواره جهانی فیلم فجر هم از جشنواره مشترک قوی تر است.

وی در مورد فشارها و مشکلات بین المللی بر سر راه فعالیت بهینه جشنواره جهانی فیلم فجر اظهار داشت: اتفاقا نه تنها جشنواره در این زمینه مشکل آفرین نیست بلکه کلا مناسبات فرهنگی می تواند سیاست را به سمت درستی پیش ببرد و هدایت کند.