حوزه هنری از کلیه هنرمندان برای شرکت در این حرکت خیرخواهانه دعوت به عمل می‌آورد تا آثار خود را به منظور ارائه در نمایشگاه تا تاریخ ۱۹ فروردین به آدرس خیابان سمیه، نرسیده به حافظ، حوزه هنری، طبقه دوم، واحد تجسمی ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری قصد دارد با برپایی نمایشگاهی عواید فروش این آثار را به آسیب‌دیدگان سیل اخیر در کشور اختصاص دهد.

حوزه هنری از کلیه هنرمندان برای شرکت در این حرکت خیرخواهانه دعوت به عمل می‌آورد تا آثار خود را به منظور ارائه در نمایشگاه تا تاریخ ۱۹ فروردین به آدرس خیابان سمیه، نرسیده به حافظ، حوزه هنری، طبقه دوم، واحد تجسمی ارسال کنند.

هنرمندان ساکن در تهران می‌توانند برای انتقال آثار خود با شماره ‎تلفن ۰۹۱۲۳۷۰۲۶۱۰ تماس حاصل نمایند تا هماهنگی‌های لازم در این خصوص انجام گیرد.

همچنین، هنرمندان ساکن در شهرستان‌ها می‌توانند آثار خود را به مراکز حوزه هنری در مراکز استان‌ها تحویل دهند و یا به طور مستقیم به صندوق پستی ۱۵۸۱۵/۱۶۷۷ برای حوزه هنری تهران ارسال نمایند.

بدیهی است تمامی عوائد فروش این حراج به آسیب دیدگان سیل اخیر اختصاص خواهد یافت.

زمان برپایی نمایشگاه برای حراج آثار هنری، از ۲۰ تا ۲۴ فروردین‌ماه ۱۳۹۸ اعلام شده است.