فرزند جمشید مشایخی ابراز داشت: پدرم از پنجم فروردین دوباره در بیمارستان عرفان بستری شد ولی دوست نداشتیم مردم و هنرمندان را ناراحت کنیم و رسانه ای نشد و سرانجام در آرامش تسلیم حق شدند.

سام مشایخی فرزند مرحوم جمشید مشایخی در گفتگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری موج گفت:  کمال الملک سینمای ایران شنبه هفدهم فروردین از مقابل تالار وحدت رهسپار خانه ابدی می شود.

پدرم از پنجم فروردین دوباره در بیمارستان عرفان بستری شد ولی دوست نداشتیم مردم و هنرمندان را ناراحت کنیم و رسانه ای نشد. سرانجام در آرامش تسلیم حق شدند.

استاد به فضای غیراخلاقی فضای مجازی انتقاد داشتند که واقعا با خود استاد جمشید مشایخی ناجوانمردانه برخورد کرد.