با برگزاری مجمع عمومی و انتخابات در 25 اسفند 97 هیأت مدیره جدید انجمن منتقدان خانه تئاتر انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، مجمع عمومی و انتخابات انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر ، با حضور 46 تن از اعضای این انجمن، عصر شنبه 25 اسفند 97، در سالن شاهین سرکیسیان خانه تئاتر برگزار شد.

در این مجمع که با حضور شهرام گیل آبادی ، مدیرعامل خانه تئاتر و مهدی قلعه، بازرس خانه تئاتر، برگزار شد، ابتدا گزارش‌های سالیانه هیأت مدیره و بازرس انجمن به اعضا ارائه و سپس انتخابات دوره جدید هیأت مدیره و بازرس این انجمن برگزار شد.

بر همین اساس، به ترتیب آرا، محمدرسول صادقی و ساسان پیروز با 44 رای، جواد اعرابی با 38 رای، سیدمحسن حسن‌زاده با 33 رای و امین عظیمی با 22 رای به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و اعظم کیان افراز با 19 رای و بهمن سلطانی با 11 رای به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره انتخاب شدند. همچنین حمیدرضا قنبری با 26 رای به عنوان بازرس اصلی و ندا آل طیب با 12 رای به عنوان بازرس علی البدل انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر انتخاب شدند.