اسامی برگزیدگان مرحله نخست دوسالانه مجسمه های شهری مشهد منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از دبیرخانه، سومین دوسالانه  مجسمه های شهری مشهد، جلسه بررسی رزومه ارسالی شرکت کنندگان با حضور داوران این دوره کفشچیان مقدم، گلناری، صبری و شمسی زاده در محل انجمن مجسمه سازان ایران برگزار شد و اسامی هنرمندانی که مطابق با شرایط فراخوان امکان حضور در مرحله دوم دوسالانه را دارند، به شرح زیر اعلام می شود.

اسامی راه یافتگان مرحله اول سومین دوسالانه مجسمه های شهری مشهد به شرح زیر است:

 1.  ابراهیم پایی راد       
 2.  احمد سلیمانی             
 3.  اسفندیار مرادپور       
 4.  اعظم استیری             
 5.  اعظم حسین آبادی     
 6.  افسانه گنجی             
 7.  اکرم جهانپور           
 8.  اکرم دادخواه           
 9.  الهام حکیمی           
 10. امید رحیم پور       
 11. امیر جنگی         
 12. امیر حسین فنایی 
 13. امیر خالقی             
 14. امیرحسین ردایی   
 15. آرش غنچه پور       
 16. آرمین پور فهیمی   
 17.  آزاده خیر آبادی   
 18.  آسمان اورعی       
 19.  آ لنا نبی اللهی
 20. آناهیتا قاسمخانی
 21. آیدین سلسبیلی
 22. بابک جوانمرد
 23. باران حمیدی
 24. بهرام غنچه پور
 25. بهمن چگنی
 26. بهنام آخربین مغانلو
 27. پرویز شوقی
 28. چنگیز اقبالی
 29. حجت سالر محمدی
 30. حسین ابتهاج نیا
 31. حسین دوپیکر
 32. حسین شناور
 33. حسین کهفی 
 34. حسین محمدی
 35. حسین نخعی
 36. حمید شیری

گفتنی است بسته محتوایی فراخوان شامل موضوعات و تصاویر نقاط منتخب جهت طراحی آثار پیشنهادی، برای راه یافتگان ارسال خواهد شد.