شهردار تهران اظهار داشت: قطعا هنرمندان در همه حوزه ها و بویژه سینما، در زمینه سازی برای این همراهی و بوجود آوردن سرمایه اجتماعی برای حل اداره امور شهر بسیار می توانند تاثیر گذار باشند.

پیروز حناچی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری موج مبنی بر اینکه با توجه به اینکه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، جشنواره فیلم شهر را هم برگزار می کند، به نظر شما، سینما به مدیریت شهری چه کمکی می تواند کند؟ گفت: من فراتر از این سوال پاسخ می دهم و می گویم به طور قطع، هنر اعم از هنرهای تجسمی، تئاتر و سینما، می تواند به شکل غیر مستقیم پیام های روشنی را برای اداره بهتر امور شهری به شهروندان بدهد.

وی تشریح کرد: این پیام ها می تواند بیان کند که وضعمان چقدر خراب است و نه اینکه تنها برای این وضعیت، ابراز ناراحتی و ناله کنیم، بلکه راهکارهایی ارائه کنیم و بگوییم که برای خوب شدنش چه کارهایی می توانیم انجام دهیم و چه مسیری را برویم.

حناچی تاکید کرد: هیچ راه کوتاه تری از هماهنگی و همراهی مردم وجود ندارد. چرا که همه راهکارهای تاثیرگذار ما، میان مدت و بلند مدت است. به عنوان مثال توسعه حمل و نقل عمومی جزو راه های میان مدت و بلند مدت ما است ولی شهر ما، امروز، در زمستان ها حالش خراب است پس مدیریتش هیچ راهی جز همراهی مردم ندارد.

شهردار تهران اظهار داشت: قطعا هنرمندان در همه حوزه ها و بویژه سینما، در زمینه سازی برای این همراهی و بوجود آوردن سرمایه اجتماعی برای حل اداره امور شهر، بسیار می توانند تاثیر گذار باشند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در کنار حضور و حمایت از برنامه هایی همچون شبی با کارگردانان یا مراسم گرامیداشت و یادبود هنرمندان درگذشته و ... تدابیری برای این تعامل بیشتر اندیشیده اید؟ گفت: می گویند خدا زیباست و زیبایی رادوست دارد. من معتقدم به این دلیل است که بندگانش هم زیبایی را دوست دارند. قطعا با این زبان، یعنی هنر و زیبایی با مردم سخن بگوییم، نتیجه بهتری می گیریم.