امشب سید حسن حسینی در برنامه شب سینما، میزبان علیرضا کاوه ،نویسنده و پژوهشگر سینما می شود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، علیرضا کاوه ، نویسنده و پژوهشگر سینما مهمان امشب شب سینما می شود. 

شب سینما  در بیست و یکمین برنامه خود، چهارشنبه 15 اسفند، به موضوع  سینما و نظریه پسا استعماری  خواهد پرداخت. 

نظریه پسا استعماری شالوده ای از نظریات ضد استعماری نویسندگان ادبی و برآمده از نظریات پساساختارگرایانی چون لکان، دریدا و فوکو است که به مطالعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی درباره رابطه استعمارگر و استعمار شده می پردازد. مطالعاتی که به لحاظ تاریخی از تاثیر استعمارگری قرن 16 تا دوران معاصر را مورد کند و کاو و ساختارهای قدرت را ، مورد تحلیل و نقد قرار می دهد.

شب سینما  به تهیه کنندگی سلمان وکیلی یکی از برنامه های شب های هنر  محصول گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما است و چهارشنبه ها ساعت 23 به صورت زنده از این شبکه پخش می شود.