مجمع عمومى سالیانه انجمن منتقدان و نویسندگان سینمائى ایران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران دوشنبه ششم اسفندماه  ۱۳۹۷، راس ساعت ١٧ در تالار اجتماعات زنده یاد سیف الله داد ساختمان شماره یک خانه سینما واقع در خیابان بهار ، کوچه سمنان شماره ۲۹ برگزار مى شود .

دستور جلسه این مجمع عبارت است از:

١- ارائه گزارش عملکرد شوراى مرکزى

٢- ارائه گزارش بازرس

٣ - انجام انتخابات بمنظور تکمیل اعضاى على البدل شوراى مرکزى

حضور اعضاى پیوسته و وابسته و همراه داشتن کارت عضویت معتبر الزامى است.

شوراى مرکزى انجمن منتقدان و نویسندگان سینمائى ایران