کانون طراحان و مدیران تبلیغات سینمای ایران از دبیر جشنواره فیلم فجر تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، متن پیام کانون مدیران تبلیغات به شرح زیر است :

دبیر محترم سی و هفتمین جشنواره ی فیلم فجر

جناب آقای داروغه زاده

کانون طراحان و مدیران تبلیغات سینمای ایران به خود می بالد که یکی از پیشکسوتانِ عرصه هنر که خود از بنیانگذاران این کانون است، در جشنواره سی و هفتم فیلم فجر مورد تقدیر قرار می گیرد.

بدینوسیله برای استاد ابراهیم حقیقی ، پرچمدار و یاورِ همیشگیِ کانون،  تندرستی و بهروزی و برای جنابعالی توفیقِ در پیشبرد اهدافِ اندیشمندانه تان را آرزومندیم.

شورای مرکزی کانون طراحان و مدیران سینمای ایران