اطلاعات پروانه مالکیت فیلم ها بر اساس میزان سهام سرمایه گذاری تهیه شده است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری، در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات پروانه مالکیت و سهامداران فیلم های بلند در سال 97 منتشر شد.

لیست پروانه مالکیت و سهامداران سینمای حرفه ای در سال 97